Przedsiębiorstwo Usług Chłodniczych „Klimator”
Bogdan Witkowski
al. Jana Pawła II 21
39-200 Dębica
Telefony: